14
jun
Terra Nova, Sundsvägen 14, Alnarp

Plattform Växtförädling och GroGrund

möten, sammanträden | seminarier, workshops |

SUFs årliga sommarmöte i samarbete med Partnerskap Alnarp.

Tema för årets möte är dels hur etableringen av GroGrund, kompetenscentrum för växtförädling, växer fram, dels presentation av ett antal uppstartsprojekt som finansieras genom Platform Växtförädling.

Program
Program

09.00

Kaffe

09.30

Välkomsthälsning, Eva Karin Hempel, ordf SUF

09.35

Nuläget för etableringen av Grogrund, Eva Johansson, SLU

10.15

Grogrund förstärker ett profilområde för LTV i samverkan med näringslivet, Håkan Schroeder, SLU

10.30

Prioriterade projekt för Lantmännen, Annette Olesen, Lantmännen Lantbruk

10.45

Vad vill styrgruppen satsa på? Lena Åsheim, ordf Grogrunds styrgrupp

11.00

Diskussion

11.30

Seed money för nya forskningsprojekt genom SLUs Plattform växtförädling, Inger Åhman, SLU

11.45

Diskussion

12.00

Sommarmötet avslutas


Kontaktinformation

Anders Nilsson, Forskningssekreterare
Omvärld Alnarp, SLU
anders.nilsson@slu.se, 040-41 51 74

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se