5
jul
Almedalsvecka, Visby

Agenda 2030 i ett globalt perspektiv - hur kan svensk forskning bidra? kl 12:45

seminarier, workshops |

Sverige lär ligga i täten för FN:s hållbarhetsmål. Men räcker det att se om vårt eget hus? Kan vi leva tryggt i vårt hörn på klotet om inte alla regioner lyckas att nå fredlig och hållbar utveckling inom 12 år? Behöver vår globala forskningsstrategi vässas för kommande utmaningar?


FN:s hållbarhetsmål utgör en agenda för ”global samhällsförändring där ingen ska lämnas utanför”. Sverige anses vara bland de länder som kommit längst med omställning och målsättningar. Men räcker det att se om vårt eget hus? Vi har sedan länge generöst och långsiktigt forskningsbistånd med akademisk kapacitetsutveckling, som nu får orientering mot de globala målen. Svensk forsknings huvudtema är dock att stärka svenska industrins konkurrenskraft samt svenskt välstånd, samhällsbyggnad och akademi genom samarbete med excellenta partners i andra framgångsrika länder. Vad finns mellan biståndet och den traditionella forskningsstrategin? Finns svensk nytta i att bredda forskningsstrategin för fler länder för Agenda 2030? Hur kan vi i så fall mäta eller uppskatta sådan nytta? Hur kan ett bredare perspektiv finansieras?


Medverkande

  • Johanna Bergman Lodin, Forskare,  SLU
  • Ulf Magnusson, Programchef Agriculture for food security 2030, SLU
  • Måns Nilsson, VD, Stockholm Environmental Institute (SEI)
  • Madelene Ostwald, Forskare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Göteborgs univeristet
  • Ingrid Petersson, GD Formas & ordförande Agenda 2030-delegationen
  • Hans Pohl, Programchef, Stint

 

Moderator

Madeleine Fogde, SEI/SIANI


För kännedom
Fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta
Tid: 2018-07-05 12:45 - 13:45
Ort: Visby
Lokal: Almedalsvecka
Arrangör: SLU Global
Mer information:

Uppsala universitet, E-huset, Sal E35, Huvudentré Cramérgatan 3.


Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Anders Malmer, 0706-459299
Professor vid Ledningskansliet, SLU Global,
SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se