1
jul

8
jul
Visby

SLU vatten i Almedalen

evenemang |
Almedalen Visby.PNG

SLU deltar i flera vattenevenemang i Almedalen, bland annat:

4 juli 12.30-13.30 på Svenskt Vatten och SIWIs Vattenforum, Mellangatan 1 i Visby:

Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt

Stephan J. Köhler, Professor Miljökemi SLU, DRICKS och Norrvatten; Lena Blad, VD Gästrike Vatten AB; Maria Gardfjell, ordförande Uppsala Vatten AB; Jacob Spangenberg, ordförande Östhammar Vatten AB.

 

 

2 juli 11.00-11.45 i Länsstyrelsens trädgård med Havs- och vattenmyndigheten:

Övergödning från land till hav

Moderator: Björn Sjöberg HaV. I panelen: Markus Hofman, Lantbrukarnas Riksförbund; Lars Sonesten, SLU; Linda Kumblad, BalticSea2020/Stockholms Universitet; Robert Almstrand, HaV.

 

Fakta
Tid: 2018-07-01 - 2018-07-08
Ort: Visby

Kontaktinformation