13
sep
Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek, Uppsala

Barnen och den urbana normen

seminarier, workshops |
barnen-och-den-urbana-normen-300x300.jpg

Den täta staden är idag ett mycket starkt stadsplaneideal som man kan kalla den urbana normen. Nya stadsdelar byggs med världens storstäder som förebild, äldre stadsdelar förtätas och trafikleder byggs om till stadsgator. Vad får detta för konsekvenser för våra barn och de miljöer de vistas i? Välkommen till ett halvdagsseminarium där vi utforskar den urbana normen ur ett barnperspektiv.

 

Medverkande:

 

Fakta
Tid: 2018-09-13 13:00 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek
Arrangör: SLU Urban Futures och Urban and Rural Space, Uppsala universitet
Sista anmälningsdag: 10 september 2018
Pris: Kostnadsfritt (fika ingår)
Mer information:

Anmäl dig senast den 10 september genom att klicka på den gröna registreringsknappen ovan.


Program

13.00-13.15 Inledning, Anna Micro Vikstrand

13.15-13.45 Varför krymper skolgårdarna? Titti Olsson, chefredaktör tidskriften Stad vid tankesmedjan Movium.

13.45-14.15 Barns vardagsvägar, Maria Kylin, universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.

14.15-14.45 Fikapaus

14.45-15.15 Barns lek i staden – lekplatser och barns platser för lek, Danielle Ekman Ladru, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

15.15-16.30 Panelsamtal

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se