20
sep
Lennart Kennes sal, Uppsala

Improving the functional properties of Lactobacillus reuteri

disputationer |

Anton Pallin försvarar sin avhandling "Improving the functional properties of Lactobacillus reuteri" den 20 september 2018 kl 9.00 i Lennart Kennes sal i BioCentrum, Ultuna.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15635/
Respondent: Agronom Anton Pallin
Opponent: Professor Paul O´Toole, School of Microbiology & APC Microbiome Ireland, University College Cork, Cork, Ireland
Tid: 2018-09-20 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal
Arrangör: Inst för molekylära vetenskaper
Mer information:

anton.pallin@slu.seKontaktinformation
Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se