19
sep
Helgegården, Skepparslövsvägen 258 , Kristianstad

Fältvandring: Sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper

seminarier, workshops |
faltvandring-300x300.jpg

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och dess markkolsbidrag

Under 2018 finansierar Partnerskap Alnarp tillsammans med bland annat Jordbruksverket, The Absolute Company, Nordic Beet Research och HS Skåne tre projekt med inriktning på sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper. Vi ordnar nu några fältvandringar under hösten 2018 med detta tema.

Skepparslöv och Norra Åsum

Den första fältvandringen sker i samarbete med HS Skåne, Skepparslöv. Vi träffas på Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad, ons. den 19 september 2018, kl. 9.45. Vi börjar dagen med fika och med start kl.10.00 hålls några korta föredrag i ämnet. Därefter lunch och själva fältvandringen startar 13.00 på försöksfältet vid Norra Åsum, med adressen Mossagårdsvägen 265, 291 91 Kristianstad, se program nedan.

Genom föredragen och fältvandringen vid Norra Åsum kommer vi att visa hur man via miniträdor (falska såbäddar) efter tidig skörd av färskpotatis och spannmål samt med hjälp av ogräskonkurrenskraftiga mellangrödor kan kontrollera svårbekämpade ogräs som nattskatta och bägarnattskatta i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, lök, morot och spannmål.

Etableringsförmåga, ogräsbekämpande egenskaper och markkolsbidrag

På fältvandringen visas ytterligare ett försök där vi studerar etableringstidpunktens inverkan på olika sommarmellangrödors etableringsförmåga, dess ogräsbekämpande egenskaper och markkolsbidraget. I försöket växer mellangrödorna; bovete, honungsört, hampa och oljerättika, både i renbestånd och samodlade med en kvävefixerande gröda. Bovete och honungsört samodlas med ”bottengrödorna” persisk klöver medan hampa och oljerättika samodlas med den kvävefixerande växten luddvicker. De fyra mellangrödorna utan kvävefixerande växter gödslas med 40 kg ammoniumkväve per ha i form av biogasgödsel resp. odlas utan gödsling. De samodlade mellangrödorna med kvävefixerarna gödslas inte.

Mellangrödorna såddes vid tre olika tidpunkter 5 juli, 30 juli och 28 augusti 2018. Till visningen kommer vi att mäta mellangrödornas höjdtillväxt samt dess ogräseffekt. Detta redovisas både i fördragen på förmiddagen och vid fältvandringen på eftermiddagen.

Välkomna!

Fakta
Tid: 2018-09-19 09:45 - 14:00
Ort: Kristianstad
Lokal: Helgegården, Skepparslövsvägen 258
Arrangör: Biosystem och teknologi, SLU Alnarp och HS Skåne, Skepparslöv
Sista anmälningsdag: 17 september 2018
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Anmäl dig till fältvandringen via denna sida.

Kontaktpersoner vid detta evenemang är: David Hansson, Thomas Prade och Sven-Erik Svensson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, samt Fredrik Persson, Skepparslöv, HS Skåne


Program

9.45 -10.00 Fika på Helgegården

10.00  - 10.10 Välkomsthälsning, HS Skåne

10.10 – 10.30 Ogräsbekämpning med miniträda och sommarmellangrödor i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, lök, morot och spannmål, David Hansson

10.30 – 10.50 Ogräsbekämpningseffekter från sommarmellangrödor odlade renbestånd samt samodlade med baljväxter, Sven-Erik Svensson

11.00 – 11.20 Kolinlagring i marken och skördepotential hos honungsört, bovete, hampa och oljerättika i renbestånd samt samodlade med luddvicker, Thomas Prade

11.20 - 11.40  Val av lämpliga mellangrödor för att inte stöka till det i växtföljden, Marcus Willert, HS Skåne

11.40 - 12.40  Lunch

13.00 – 14.00 Visning av försöken i fält på Norra Åsum, Mossagårdsvägen 265, Kristianstad

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se