4
okt
Adhumbla, VHC-huset, Ultuna, Uppsala

Virus Dynamics in Naturally Varroa-Resistant Honeybee Populations

disputationer |

Srinivas Thaduri försvarar sin avhandling den 4 oktober 2019

Alla intresserade är välkomna att närvara

Fakta

Respondent: MSc Srinivas Thaduri
Opponent: Ivan Meeus, Dr.,Universitetet i Gent, Gent, Belgien
Tid: 2019-10-04 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Adhumbla, VHC-huset, Ultuna
Arrangör: Institutionen för ekologi
Mer information:

Srinivas.Thaduri@slu.seKontaktinformation