Foto: Istvan Borbas
17
okt
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Mångfaldskonferensen 2019: Biodiversitet i världen - kunskap för handling

konferenser |

Mångfaldskonferensen 2019 rapporterar om resultaten från den nya globala expertrapporten Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services som publicerades i maj 2019. Konferensen redovisar också expertrapporten om Land Degradation och hur resultaten kan översättas till ett svenskt sammanhang. Båda rapporterna kommer från IPBES - the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Utgångspunkten för Mångfaldskonferensen 2019 är resultaten från två rapporter från IPBES – the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, med särskilt fokus på det som är relevant för Sverige: Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services som publicerades i maj 2019, samt en svensk bearbetning av rapporten om Land Degradation and Restoration.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med samhällsutveckling och miljö- och naturvård, och som vill vara med och utveckla och diskutera lösningar för att bättre nå våra miljömål.

Arrangörer är Centrum för biologisk mångfald vid SLU, Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet. Konferensen är en del av de årligt återkommande Mångfaldskonferenserna som arrangeras av Centrum för biologisk mångfald.

Fakta
Tid: 2019-10-17 09:00 - 16:30
Ort: Stockholm
Lokal: Naturhistoriska riksmuseet
Arrangör: Centrum för biologisk mångfald vid SLU, Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet.
Sista anmälningsdag: 3 oktober 2019
Pris: 750 kr
Mer information:

Mer information finns på www.slu.se/mk19

Frågor om konferensen besvaras av: Tuija Hilding-Rydevik, CBM: 018-67 27 68, (Tuija.Hilding-Rydevik@slu.se) Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket: 010-698 12 95, (Cecilia.Lindblad@naturvardsverket.se) Annika Borg, CBM: 018-67 12 12, (Annika.M.Borg@slu.se)


Program

9.00  Inledning

9.10  Att bedöma en värld i omdaning: IPBES uppdrag och den biologiska mångfalden. Cecilia Lindblad, kontaktperson för IPBES i Sverige, och Tuija Hilding-Rydevik, Centrum för biologisk mångfald vid SLU.

9.30  IPBES globala rapport - ansats och utgångspunkter (Kapitel 1)
Marie Stenseke, Göteborgs universitet.

10.00 Status för biologisk mångfald i världen (Kapitel 2-3)
Jan Bengtsson, Sveriges lantbruksuniversitet.

10.30 Kaffe

11.00  Drivers (Kapitel 4-5)
Ivar Baste, Miljødirektoratet i Norge

11.30  Möjliga framtider - framtida möjligheter (Kapitel 6)
Camilla Sandström, Umeå universitet.

12.00 LUNCH

13.15 Utarmning och restaurering i landekosystem: En IPBES-rapport på svenska.
Torbjörn Ebenhard
, Centrum för biologisk mångfald vid SLU.

13.50 Hur kan och bör politiker och myndigheter ta hand om resultaten från IPBES-rapporterna? Representanter från Miljödepartementet och Skogsstyrelsen.

14.30 Kaffe

15.00-16.00   IPBES – från vision till verkstad.
Stina Söderqvist, Naturvårdsverket.

16.00-16.15   Avslutning


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se