23
okt
Crafoordsalen, Alnarp

Möte på SLU Alnarp i nätverket BUB - Barn, unga och byggd miljö

möten, sammanträden |

Barn, unga och byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Den 23 oktober är det dags för nästa BUB-möte! Save the date!

Sverige får sin barnrättslag 2020. Samtidigt prövas nya tankar om hur barnperspektivet kan förstärkas i stadsplaneringen, utformningen och utemiljöförvaltningen.

Årets BUB-möte är på SLU Alnarp och temat är "Nya kommunala utmaningar och steg på väg mot barnvänliga städer". Vi diskuterar metoder och tänkvärda exempel på barnvänligt stadsbyggande där barn och unga får plats.

 

Mer info: Maria Kylin, maria.kylin@slu.se
                 Fredrika Mårtensson, fredrika.martensson@slu.se
                 Mark Wales, mark.wales@slu.se
                 Anna Litsmark, anna.litsmark@slu.se

Fakta
Tid: 2019-10-23 10:30 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: Nätverket BUB

Kontaktinformation
Sidansvarig: marianne.persson@slu.se