19
nov
Aulan Alnarpsgården, Alnarp

Alnarps Mjölkdag 2019

evenemang | seminarier, workshops |

Dagen vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Arrangeras av SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier ek för, Skånemejerier, Skånesemin, LRF Skåne och Partnerskap Alnarp.

Fakta

Tid: 2019-11-19 09:00 - 15:30
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan Alnarpsgården
Arrangör: SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier ek för, Skånemejerier, Skånesemin, LRF Skåne och Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 15 november 2019
Pris: 350 kronor (inkl. moms), studenter på lantbruksskolor halv avgift. Inkluderar dokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, faktureras i efterhand.

Program

09.00

Registrering, kaffe med smörgås

10.00

Välkomna och inledning av dagen - Anders Herlin, BT, SLU

  - Mjölkproduktionens miljöpåverkan i ett systemperspektiv - Ulf Sonesson, RISE
  - Hur tror vi att samhället och sektorn kommer agera när det gäller jordbrukets och mjölkproduktionens klimatpåverkan? - Anders Rolfsson, ordf. Skånemejerier ek. för.
  - Så arbetar vi med djurvälfärd, miljö och klimat på vår mjölkgård och är öppna mot konsumenterna - Malin Gustavsson, mjölkproducent, Ryssby
  - Verktyg för minskad klimatpåverkan från mjölkgården- vilka råd ger Greppa Näringen? Lis Eriksson, Jordbruksverket
  - Panel: Frågor och diskussion

12.05

Lunch

13.05

Fortsättning:

  -'Fake news' om mat, klimat och hälsa - Hur kommunicerar vi den nyttiga, hållbara och klimatsmarta mjölken? Samtal Lars Kluever, Fonden Teknologi Rådet och Lennart Wikström, Cultimedia Information AB
  - Vallens (och gödselns) betydelse for bördighet och kolinlagring i marken. Thomas Kätterer, professor i systemekologi, SLU.
  - Praktisk växtodling i mjölkproduktionen för kolinlagring, torktålighet och vattenlagring, Hanna Williams, Konsult, Ljungbyhed
  - Panel: Frågor och diskussion

15.00

Kaffe och förfriskningar, avslutning