20
nov
Uppsala slott, Uppsala

Forskarna på slottet - Hållbar stadsutveckling

evenemang | seminarier, workshops |

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till Forskarna på slottet onsdagen den 20 november 2019 kl. 13.30.

Tema: Hållbar stadsutveckling

Vi ser fram emot en eftermiddag med intressanta föredrag och diskussioner.

Anmälan   Via länk.

Fakta
Tid: 2019-11-20 13:30 - 17:00
Ort: Uppsala
Lokal: Uppsala slott
Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala
Sista anmälningsdag: 14 november 2019
Pris: Ingen kostnad
Program

Program

13.30 Inledning

Landshövding Göran Enander

13.40 Urban Lab - ett forskningsinitiativ om social hållbar stadsutveckling
Per-Anders Edin, Uppsala universitet

Per-Anders Edin kommer att prata om ett nytt forskningsinitiativ i Uppsala som handlar om socialt hållbar stadsutveckling. Han kommer även att visa några preliminära resultat från ett pilotprojekt som bedrivs tillsammans med Uppsala kommun och handlar om hur den demografiska sammansättningen ser ut i områden som renoveras eller i nybyggnation.

14.20 ECHO-zoner - samhällsbaserad intervention mot barnfetma
Peter Bergsten, Uppsala universitet

Andelen barn med övervikt och fetma har ökat fyra gånger under de senaste 25 åren. Vart femte barn är idag drabbat. Barnfetma är kopplad till typ 2-diabetes och psykisk ohälsa. Otaliga försök för att stoppa utvecklingen har gjorts utan att varaktig förbättring har erhållits. Genom "Ending ChildHood Obesity (ECHO)"-zoner tar Uppsala universitet ett helhetsgrepp på frågan kring barns fysiska och psykiska hälsa. ECHO-zoner är samhällen, där beslutsfattare tagit långsiktiga beslut för att förändra miljön, göra interventioner, kring barnen i riktig mot att de hälsosamma valen blir de naturliga valen dvs "göra det lätt att göra rätt". I ECHO-zoner samlas ny kunskap om hur interventioner i samhället skall utformas för att ge de bästa förutsättningar för att en bestående minskning i andelen barn med fetma.

15.00 Paus

15.15 Vad kan vi lära av välfärdens landskap?
Mattias Qviström, SLU

Förtätning står högst upp på agendan då dagens planerare diskuterar hållbar utveckling. Kritiken mot efterkrigstidens planering är genomgående i debatten. Men med kritiken mot efterkrigstidens planering går något förlorat: välfärdens landskap. 1960 - 1980-talens planering innebar en omfattande satsning på utemiljöer för rekreation och fysisk aktivitet, med tankar om social rättvisa, jämlikhet och hälsa som grund. Det är denna planering för ett socialt hållbart samhälle som idag hotas, av ekonomiska skäl men också för att värdet av välfärdens landskap inte har uppmärksammats. Föreläsningen berättar om det pågående projektet Välfärdens landskap, och implikationerna för morgondagens stadsbyggande.

15.55 Summering och diskussion
Moderator: Josefin Wangel, SLU Urban Futures

17.00 Avslut. Därefter serveras en mingelbuffé.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Sista anmälningsdag är den 14 november.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se