5
nov

8
nov
Grimsö Forskningsstation

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase

seminarier, workshops |
Varglöpa-KLotenparet-ÅA07-180pxl.JPG

Kursen vänder sig till och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen samt till samebyarnas inventeringssamordnare. Den är också öppen för länsstyrelsepersonal som arbetar med inventeringsfrågor.

Inventeringskursen 5-7 november
Kursen tar upp spårning i fält, rådande inventeringsregler och metoder, artbiologi kopplad till inventeringen samt viss GPS-teknik. Kursen är i första hand teoretisk, med ett kort pass i närområdet utomhus. Föreläsare på kursen är personal från Viltskadecenter och Grimsö, Kungsörn Sverige och länsstyrelsen.
Ta med egen GPS och dator om du har.

Samtliga moment behövs för att bli godkänd på kursen.

Kurs i Rovbase 7-8 november
Kursen lär ut hur man dokumenterar rovdjursinventeringen. Efter kursen ska man kunna registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor), inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Ta med egen GPS och dator om du har, samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Kursen i Rovbase är inte obligatorisk för att bli godkänd på inventeringskursen.

Fakta
Tid: 2019-11-05 - 2019-11-08
Ort: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Mer information:

Preliminära tider
Inventeringskursen börjar kl. 13.00 den 5 november. Lunch serveras på Mässen från kl. 12.00. Vi avslutar den 7 november, ca kl. 16.45.

Kursen i Rovbase startar 7 november kl. 17.00 och avslutas ca kl. 14.30 den 8 november.

Mer information kommer hösten 2019.


Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se