6
dec
Lennart Kennes sal (A281), Biocentrum, Ultuna, Uppsala

Biological control of plant-parasitic nematodes by the fungus Clonostachys rosea

disputationer |

Mudassir Iqbal försvarar sin avhandling den 6 december 2019

Alla intresserade är välkomna att närvara

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16430/
Respondent: MSc Mudassir Iqbal
Opponent: Monica Höfte, professor, universitetet i Gent, Gent, Belgien
Tid: 2019-12-06 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal (A281), Biocentrum, Ultuna
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Mer information:

mudassir.iqbal@slu.seKontaktinformation

Sidansvarig: eva.andersson.bjorkman@slu.se