1
dec

 –

31
jan
Östra orangeriet, Botaniska trädgården, Lund

Utställning: Kulturarvsväxter för framtiden

evenemang |
Ett utsnitt ur affischen för utställningen "Kulturarvsväxter för framtidens mångfald". I mitten av affischen ses ett svartvitt foto av en kvinna som plockar ärtor.

Välkommen till en utställning om värdet av äldre kulturväxter och hur de kan bevaras och användas.

"Äldre kulturväxter är oersättliga. De är en länk till tidigare generationer och vår gröna historia. De är även en ovärderlig genetisk resurs för att möta de ändrade krav som växter ställs inför t ex på grund av klimatförändringar. Vi vet i dag inte vilka dessa krav kommer att bli, men genom att bevara växterna och kunskapen om deras odling och användning är vi bättre rustade för framtiden." 

Så presenteras utställningen "Kulturarvsväxter för framtidens mångfald". Utställningen berättar om Lunds botaniska trädgårds, NordGens och Nationella genbankens arbete med att bevara äldre kulturväxter för framtiden. Utställningen finns att besöka i östra orangeriet på Botaniska trädgården i Lund och är ett samarbete med botaniska, NordGen och Nationella genbanken. Utställningen pågår den 1 december 2019 - 31 januari 2020.


Kontaktinformation