27
feb
Helgegården, Kristianstad

Fruktträff

seminarier, workshops |

Välkommen till vårens först fruktträff på Helgegården i Kristianstad! LRF Trädgård fruktsektionen håller sitt årsmöte i anslutning till träffen.

Fakta
Tid: 2019-02-27 09:00 - 14:30
Ort: Kristianstad
Lokal: Helgegården
Arrangör: Partnerskap Alnarp, LRF Frukt
Sista anmälningsdag: 24 februari 2019
Pris: Fritt
Mer information:

Fruktträffen arrangeras av SLU, Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF Frukt.

Anmäl dig via den gröna knappen ovan.


Program

08.30-09.00   Fika

09.00-09.05   Välkomna! Susanna Lundqvist, SLU

09.05-09.30   Växtförädlingen av äpplen och Grogrund, Anders Carlsson, SLU

09.30-10.00   Marknaden för svensk frukt,  Pelle Rudenstam, Rudenstams Parti AB

10.00-10.20   Finns det möjlighet att minska skador av fruktträdskräfta i odlingarna? Larisa Gustavsson, SLU

10.20-10.40   Växtskydd i ekologisk odling, Marco Tasin, SLU

10.40-10.50  Bensträckare   

10.50-11.10   Lagring av frukt: viktiga sjukdomar och förluster, Ibrahim Tahir, SLU

11.10-11.30   Lagringslokaler för frukt, Filip Libner, Coolex (engelska)

11.30-11.45   Näringstillförsel i äppelodling, Helene Larsson Jönsson, SLU

11.45-12.00   Certifiering, Anders Hjorth, HS Certifiering

12.00-12.15   Honungsbin och deras roll i livsmedelsproduktionen, Eva Forsgren, SLU

12.15-12.30   Pac System, Lars Mårtensson, Ola Bill

12.30-13.15   Lunch

13.15-14.15   Workshop
Mätning av mognadsindex, Ibrahim Tahir, Karl-Erik Gustavsson, Gun Hagström, SLU

Lagringssjukdomar, Ibrahim Tahir, SLU

Certifiering, Anders Hjorth, HS Certifiering

Pac System, Lars Mårtensson, Ola Bil

Lagringslokaler för frukt, Filip Libner, Coolex  Ca

14.15   Fika

15.00  Årsmöte, LRF-Frukt     


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se