21
feb
Stora sammanträdesrummet, Norrmejerier, Mejerivägen 2, Umeå. Samling vid Norrmejeriers huvudentré., Umeå

Nya produkter för biogasindustrin

seminarier, workshops |

Välkommen till slutseminarium för NP Balans.

När biogas produceras uppstår rötrester. Om näringsinnehållet är balanserat och anpassat för den tänkta användningen som gödselmedel, ökar rötrestens värde. Detta projekt, som drivits mellan 2016 och 2018 har resulterat i verktyg som styr och optimerar näringsbalansen mellan fosfor och kväve i rötresten under och efter biogasproduktion.

Detta kommer att ge två nya produkter för biogasproducenterna:

  • en rötrest med ett näringsinnehåll anpassat för jord- eller skogsbruk och
  • återvunnen fosfor som kan säljas direkt som gödselmedel eller som råvara för handelsgödselindustrin.

Den 21 februari anordnas ett slutseminarium som redovisar slutresultaten av projektet.

Projektet har finansierats av Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Österbottens Förbund, Yrkeshögskolan Novia och Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta
Tid: 2019-02-21 10:30 - 15:00
Ort: Umeå
Lokal: Stora sammanträdesrummet, Norrmejerier, Mejerivägen 2, Umeå. Samling vid Norrmejeriers huvudentré.
Arrangör: SLU
Sista anmälningsdag: 17 februari 2019
Mer information:

Anmälan till seminariet stängd


Program

Program NP balans slutseminarium 21/2 2019

10.30 Fika

11.00 Introduktion till projektet, Nina Åkerback, Novia, Vasa

11.10 Rötningsförsök med olika substrat, Viveka Öling Wärnå, Novia, Vasa

11.30 Försök med struvitutfällning, Sten Engblom, Novia, Vasa

11.45 Jeppo biogas, en anläggning i Österbotten, Anne Paadar, Jeppo biogas

12.05 Norrmejeriers biogasanläggning, presentation, Christian Hagelberg, Norrmejerier, Umeå

12.25 lunch

13.20 Studiebesök på biogasanläggning, Christian Hagelberg, Norrmejerier, Umeå

14.00 Gödslingsförsök till korn och vall, Cecilia Palmborg, SLU, Umeå

14.20 Effekter vid skogsgödsling, Kenneth Sahlén, SLU, Umeå

14.40 Avslutande diskussion

15.00 Slut

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se