12
feb
Uppsala med videolänk till Alnarp, Skara, Umeå

Uppstartsmöte för SLU:s globala nätverk för doktorander

Är du intresserad av samarbete med låginkomstländer? Är du doktorand på SLU? Då ska du gå med i vårt nya interna globala nätverk för doktorander!

Nätverket är öppet för doktorander vid SLU som är involverade i samarbete med låginkomstländer. Nätverket startar under våren 2019 och samordnas av SLU Global.

Välkommen till uppstartsmötet för SLU:s interna globala nätverk för doktorander

När: 12 februari kl 13:00-14:30

Var: Rum "Stora Inspektorn", I byggnaden Inspektorn, Ultuna, med videolänk till Umeå, Alnarp och Skara.

Sista dagen för anmälan till doktorandstart är torsdagen den 7 februari.

Vi bjuder in alla doktorander som arbetar med projekt i låginkomstländer. Både internationella och svenska doktorander är välkomna. På första mötet kommer vi att fokusera på att lära känna varandra och att dela med oss av kunskaper och erfarenheter från våra olika projekt.

Välkommen!

Doktornätverket är en del av ett större nystartat nätverk för all personal på SLU. 

Få mer information och registrera dig till nätverket och uppstartsmötet.

Fakta
Tid: 2019-02-12 13:00 - 14:30
Ort: Uppsala med videolänk till Alnarp, Skara, Umeå
Sista anmälningsdag: 7 februari 2019

Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se