29
maj
Lennart Kennes sal, Ultuna, Uppsala

Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda: Biology, risk factors and farmer´s awareness

disputationer |

Florence Uwamahoro försvarar sin avhandling den 29 maj 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: MSc Florence Uwamahoro
Opponent: Professor Ariena van Bruggen, Emerging Pathogens Institute, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
Tid: 2019-05-29 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Ultuna
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Mer information:

Florence Uwamahoro
Extern resurs vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: 018-672379
E-post: florence.uwamahoro@slu.se

Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5 , Uppsala                               Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se