24
maj
Sal Audhumbla (VHC hus, Ulls väg 26), Ultuna, Uppsala

Växt-växtkommunikation genom flyktiga ämnen i sortblandningar: Från växt till bladlusreaktioner

disputationer |

Iris Dahlin försvarar sin avhandling den 24 maj 2019.

Fakta

Respondent: Msc Iris Dahlin
Opponent: Associate Professor John F. Tooker, Department of Entomology, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA.
Tid: 2019-05-24 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal Audhumbla (VHC hus, Ulls väg 26), Ultuna
Arrangör: Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043 750 07 UPPSALA
Mer information:

Iris Dahlin
Doktorand vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi 
Telefon: 018-672354
E-post: iris.dahlin@slu.se

Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16 , Uppsala                               Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se