22
maj
Lärosal J, Ultuna, Uppsala

Transforming society through multi-level dynamics – The case of social entrepreneurship in the sanitation sector

disputationer |

Suvi Kokko försvarar sin avhandling den 22 maj 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: MSc Suvi Kokko
Opponent: Professor Malin Tillmar, Department of Organisation and Entrepreneurship, Linnaeus University, 351 95 Växjö, Sweden
Tid: 2019-05-22 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lärosal J, Ultuna
Arrangör: Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap på landsbygden
Mer information:

Doktorand vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap på landsbygden
E-post: suvi.kokko@slu.se

Postadress:
Institutionen för ekonomi, Box 7013

75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna , Uppsala                               Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se