6
jun
Lennart Kennes sal, Biocentrum, Ultuna, Uppsala

Potential of Acacia angustissima, Mimosa scabrella and Leucaena pallida in agroforestry systems on Rwandan Ferralsols

disputationer |

Marguerite Mukangango försvarar sin avhandling den 07 juni 2019.

Fakta

Respondent: MSc Marguerite Mukangango
Opponent: PhD Sileshi Gudeta, Vorna Valley, Lusaka, Zambia
Tid: 2019-06-06 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum, Ultuna
Arrangör: Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
Mer information:

Marguerite Mukangango
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: marguerite.mukangango@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , Uppsala

Baljväxtträd kan förbättra fodertillgång och markens bördighet i Rwanda - en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen                         Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se