field-2000.jpg
19
jun
SLU, Ultuna

SLU Grogrund Workshop - Vilka satsningar inom växtförädling bör prioriteras?

seminarier, workshops |

Workshopen kommer att innehålla korta presentationer av SLU Grogrunds pågående projekt samt gemensam brainstorming kring idéer och förslag på växtförädlingssatsningar och samtal om prioriteringar av dessa.

Alla aktörer som har verksamhet och kunskap som är relevant för att realisera SLU Grogrunds uppdrag, vision och mål är välkomna att göra en intresseanmälan. Dessa kan t.ex. vara forskare, företag och andra organisationer. Riktade inbjudningar har även skickats ut.


Kontaktinformation

Tomas Österman, handläggare
LTV-kansliet, SLU i Alnarp
SLUGrogrund@slu.se, 040-41 5037, 072 718 70 78

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se