24
sep

 –

26
sep
Elmia, Jönköping

Presentation av nya Grönt kulturarv-sorter på Elmia Park

evenemang |
En annons som informerar om Svenska plantskolors monter på mässan Elmia Garden 2019. Inskannad annons.

Träffa Pom och Nationella genbanken på den stora branschmässan Elmia Park i Jönköping.

För åttonde året i rad finns Pom och Nationella genbanken på plats på Elmia-mässan. Träffa oss i Svenska plantskolors och prydnadsväxtodlares monter B05:08. Under mässan lanseras 2020 års nyheter i Grönt kulturarv-sortimentet och vid nyhetspresentationen i montern tisdagen den 24 september avslöjas vilka sorterna är. Sorterna presenteras även vid nyhetspresentationer onsdag den 25 september och torsdag den 26 september.  

Vill du veta mer om Grönt kulturarv och de sorter som finns i sortimentet, både gamla och nya, finns det flera tillfällen under mässa. Både under tisdagen och onsdagen håller Pom en presentation med namnet "Hur kan vi bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna? Pom berättar om nya Grönt kulturarv-sorter som hjälper till att skapa planteringar som förmedlar historia." 

För program i Svenska plantskolors och Prydnadsväxtodlare monter, se här!

Under mässdagarna håller Pom också fem öppna föredrag:

Tisdag 24/9 kl 11.00: Växter vid äldre gravplatser - ett grönt kulturarv att bevara och återanvända.

Tisdag 24/9 kl 15: Våga välja rosor igen till park och kyrkogård!

Onsdag 25/9 kl 10: Örter som håller dig vaken - Kyrkobukettens gröna kulturarv återuppstår

Onsdag 25/9 kl 14: Grönt kulturarv: 'Karna', 'Drottningminne' och 'Dr Westerlunds Blomma' - pelargoner med historia

Torsdag 26/9 kl 11: Grönt kulturarv: älskade perenner från förr

Fakta

Tid: 2019-09-24 09:00 - 2019-09-26 16:00
Ort: Jönköping
Lokal: Elmia
Pris: Elmia Park är en branschmässa och kräver särskild inbjudan

Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19