7
sep
Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård, Falun

Skördefest och firande av utökat klonarkivsuppdrag på Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

evenemang |
Skäggirisen 'Söderbärke' i blom. Irisen blommar med gula övre kalkblad och lila och vita nedre kalkblad. Färgfoto.

Lördag den 7 september firar Stabergs barockträdgård 20-årsjubileum och samtidigt uppmärksammas att det lokala klonarkivet nu, förutom frukt, också innefattar köks- och prydnadsväxter med lång odlingstradition i Dalarna.

År 1999 öppnade den nyrestaurerade barockträdgården för allmänheten. 20-årsjubileet firas med skördefest och marknad helgen den 7-8 september.

Lördag den 7 september uppmärksammas också att det lokala klonarkivet på Staberg växt och nu även innefattar äldre köks- och prydnadsväxter från Dalarna. Erik de Vahl från Nationella genbanken håller i två rundvisningar och berättar mer om genbanksväxterna.

Ett uförligt program för dagen presenteras senare under augusti. 


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79