29
jan
Scandic Hotel Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

möten, sammanträden |

Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 29 januari!

Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsök och forskning inom området odlingsmaterial (sorter och sortprovning).

Syftet med mötet är att ta upp aktuell verksamhet och frågeställningar, samt diskutera och identifiera behov av forskning och försök.

Vid detta möte kommer vi bland annat att diskutera:

  • Inriktning på nya odlingstekniska försöksplaner kopplat till sorter

  • Omläggningen av ettåriga provningen

  • Sortprovning i små grödor

  • Ekologisk provning 2020

Efter ämneskommittémötet kommer Analysgruppen att ha sitt första möte kl. 15.15-17.00.

Anmälan till respektive möte görs nedan.

Ämneskommitté Odlingsmaterial - ansvariga:

Välkomna!

Fakta
Tid: 2020-01-29 10:15 - 14:45
Ort: Linköping
Lokal: Scandic Hotel Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapen
Sista anmälningsdag: 24 januari 2020
Pris: Vi bjuder på lunch och fika. Deltagarna betalar sin resa själva.
Mer information:

Du anmäler dig till:

  • Ämneskommittémötet (kl. 10.15 - 14.45) via denna länk.
  • Analysgruppsmötet (kl. 15.15-17.00) via denna länk.

Program

Program hittar du här.


Kontaktinformation

Magnus Halling, forskningsledare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-3211094

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se