22
jan
Articum 1 (vid Navet), Alnarp

Mellangrödor - vad gör vi tillsammans 2020

interna händelser |

Vad kan vi göra tillsammans 2020 gällande mellangrödor? Välkommen på workshop för att diskutera fördjupningar i pågående projekt eller skapa helt nya projekt inom området.

Syftet med denna workshop är att samla intresserade lantbrukare, rådgivare och andra som har intresse av att odla eller på annat sätt medverka till att utveckla olika mellangrödekoncept. I dagsläget finns redan flera befintliga projekt. Dessa vill vi se över genom att förnya eller fördjupa dem ytterligare.

Målet med workshopen är att identifiera, vilka projekt som finns i vår omgivning, om dessa kan användas i ytterligare forskning och utveckling och i så fall på vilket sätt är det möjligt? Vi föreslår att nyttja redan befintliga projekt och fältförsök, nyttja redan använt material samt förfina teknik och provtagningar för att öka kunskapen om mellangrödor i olika situationer.

Workshoppen riktar sig till aktörer inom ”Mellangrödeområdet” så som lantbrukare, rådgivare, myndighetspersoner och innovationsmoderator. 

Tillsammans kan vi bilda nya projektgrupper och skapa gemensamma ansökningar, riktade t.ex. till Partnerskap Alnarp. Ansökan i denna omgång skall vara inne hos Partnerskap Alnarp senast den 15 feb 2020.

Fakta
Tid: 2020-01-22 13:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Articum 1 (vid Navet)
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, HIR Skåne AB, Hushållningssällskapet och Institutionen för Biosystem och teknik på SLU Alnarp
Sista anmälningsdag: 20 januari 2020
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slus.e