Foto: Mårten Svensson
13
okt
Clarion Hotel, Uppsala

Symposium om hållbar mjölkproduktion – Inom programmet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem – fokus mjölk"

Programmet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem – fokus mjölk” bjuder in till forskarsymposium i oktober. Utöver presentationer från programprojekten kommer forskare från universitet i Danmark, Nederländerna och USA för att föreläsa. Därtill närvarar representanter från mjölkbranschen att berätta om deras hållbarhetsarbete. Symposiet riktar sig till studenter, forskare och representanter från de gröna näringarna.

Om programmet

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem" hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. I dagsläget har fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljats medel. Syftet är att skapa förutsättningar och genera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och -konsumtion. SLU har genom SLU Future Food fått i uppgift att koordinera de fem projekten i ett sammanhållet forskningsprogram för ökad samverkan och sammanvägning av resultat.

De fem delprojekten sträcker sig från den individuella kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till kombinationen av miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer. En majoritet av projekten berör även FAOs rekommendationer på områden för ett minskat total utsläpp från mjölkproduktion och produktionseffektivitet.

Upplägg

På symposiet kommer programprojekten att presentera vilka frågor de arbetar med samt uppnådda resultat. De inbjudna föreläsarna sätter projekten i ett internationellt sammanhang och mjölknäringens representanter ger en bild av det hållbarhetsarbete de bedriver samt utmaningar kopplade till projekten.

Inbjudna talare är

Dr. Evelien De Olde –Wageningen University & Research
Dr. Albert De Vries – University of Florida
Dr. Anna-Karin Modin Edman – Arla
Dr. Juha Nousianen – Valio

Boka in datumet för symposiet redan nu. Anmälan öppnar senare i vår.

Läs mer om programmet: Forskningsprogrammet hållbara dieter från hållbara livsmedelskedjor – fokus mjölk

Fakta
Tid: 2020-10-13 -
Ort: Uppsala
Lokal: Clarion Hotel
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Ola Thomsson, Agr. Dr.
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Forskningssekreterare  på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
ola.thomsson@slu.se, 018-672340, 072-3294970

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se