27
nov
Lennart Kennes sal (Almas allé 5), Ultuna, Uppsala

Disputation Örjan Grönlund

disputationer |

Örjan Grönlund försvarar sin avhandling "Forest operations in multifunctional forest management" den 27 november 2020.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/18190/
Respondent: MSc Örjan Grönlund
Opponent: Professor Jori Uusitalo, Department of Forest Sciences, University of Helsinki, Finland
Tid: 2020-11-27 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal (Almas allé 5), Ultuna
Arrangör: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se