18
nov
Ekmansalen, Uppsala

Seminarium: Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad och varför ska den övervakas?

Under seminariet ger forskare och myndigheter sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet.

Naturvårdsverket presenterar den färska rapporten “Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper som tillsammans med föredragen kommer att sammanställs i skrift.

Preliminärt program

 

09:00-09:10 Välkommen (Gustaf Granath/Torbjörn Ebenhard, UU/CBM)
09:10-09:50 Bakgrund (Naturvårdsverket)
                    Presentation av rapport (Diana Posledovich, Stockholms univ.)
09:50-10:10 Genetisk övervakning av järv (Robert Ekblom, UU)
10:10-10:30 Kaffe/Te
10:30-10:55 Genetisk mångfald i skogen. (Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen)
11:00-11:25 Genetic diversity of Norway spruce (Martin Lascoux, UU)
11:30-11:55 Odlad mångfald vs. genetisk diversitet (Jens Weibull, Jordbruksverket)
12:00-13:00 Lunch (tex en trappa upp eller andra ställen på campus)
13:00-13:25 Bevarandegenetik hos orkidéer (Linus Söderquist, UU)
13:30-13:55 Genetisk diversitet och bevarande av biologisk mångfald (Jacob Höglund, UU)
14:00-14:25 HaVs övervakning (Maria Jansson/Anna Hasslow, Havs och vattenmyndigheten)
14:30-14:55 Ett mikrobiellt perspektiv (Anna Rosling/Silke Langenheder, UU)
15:00-15:15 Fika
15:15-16:30 Diskussion i grupper: Hur går vi vidare och vilka kunskapsluckor finns det?

Fakta
Tid: 2020-11-18 09:00 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Ekmansalen
Arrangör: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative'.
Pris: Gratis (lunch ingår ej)
Mer information:

Seminariet vänder sig i första hand till personal inom organisationer och myndigheter som jobbar med naturvård, biologisk mångfald och miljöövervakning, samt forskare inom dessa och angränsande områden.

Målet är att genomföra dagen fysiskt på plats, men den kommer att ske digitalt om så behövs.

Mer information om dagen finns i Evolutionsbiologiskt centrums kalendariumKontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48                   

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se