5
nov
Zoom

Välkommen till Mälarseminariet 2020

seminarier, workshops |
En fylld föreläsningssal. Foto.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2020 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren.

Vi kommer även att fråga efter dina egna iakttagelser kring Mälaren under det gångna året. Genom detta hoppas vi på att uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning i Mälaren!

Digitalt via Zoom. Länk till mötet skickas ut med e-post till de som anmäler att de vill delta.

Anmälningsformulär för Mälarseminariet 2020.

Program

09.15–09.30
Zoom öppet för dig som vill testa uppkoppling, ljud och bild innan mötet.

09.30–09.45
Välkomnande av Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, och introduktion till dagen av Stina Drakare och Stephan Köhler, SLU

09.45–10.15
Insamling av deltagarnas information om viktiga händelser i och kring sjön. Vi delar in er i smågrupper där ni får möjlighet att berätta om iakttagelser i och kring sjön sedan november förra året. Vi går laget runt. I grupperna finns någon som skriver ner allt i ett onlinedokument.

10.15–10.30
Bensträckare på 15 min.

10.30–10.45
Återkoppling om deltagarnas iakttagelser från forskarna på SLU.

10.45–11.15
Hydrologiska året okt 2019 - okt 2020. Fokus på vinterhalvåret, som var ovanligt varmt.

11.15–11.20
Instruktion inför kortpresentationer med efterföljande frågestund i smågrupper. Efter 15 minuter kommer man tillbaka i storgrupp och kan välja ny grupp.

11.20–11.35
Första passet med kortpresentationer. Preliminärt presenteras dessa projekt:

  • Växthusgasmätningar i Mälaren (engelska)
  • Årets fiske, vad visar en snabbkoll?
  • Inventering av vattenväxter – highlights och invasiva arter
  • Sjögullsutbredning och bekämpning - uppdatering
  • Info från Crosslink-projektet, bäckarna som rinner ut i Ekoln
  • Pågående muddring i Mälaren

11.35–11.40
Omformation till nya grupper.

11.40–11.55
Andra presentationsrundan på 15 minuter (automatiskt tillbaka i storgrupp kl. 11.55). Samma projekt som ovan.

11.55–12.00
Info om eftermiddagens upplägg.

12.00–13.00
Lunch på egen hand.

13.00–13.05
Välkomna tillbaka! Teknisk koll att allt fungerar.

13.05–13.35
Årets provtagning med fokus på sommarhalvåret inklusive information om Cyanoalert-projektet.

13.35–13.40
Kort bensträckare.

13.40–14.00
Läkemedelsrester i ytvatten och tillrinnande vattendrag till Mälaren, Vänern och Vättern (engelska).

14.00–14:30
Önskemål från er deltagare inför nästa år om Mälarseminariet måste vara Coronaanpassat/digitalt. Avslutningsord och information om nästa års Mälarseminarium och webbinarier.