18
nov
Digitalt evenemang, Uppsala

"Vi måste prata om genetisk mångfald" - konferens 18 november

konferenser |

Den 18 november anordnas konferensen Gendiv 2020 om genetisk mångfald, i samarbete mellan Uppsala universitet och SLU Centrum för biologisk mångfald. Anmälan är öppen.

Om konferensen

Konferensen genomförs digitalt. Ingen fysisk samling kommer att ske, som tidigare annonserats. Anmälan är nu öppen.

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet. Naturvårdsverket presenterar den färska rapporten Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper som tillsammans med föredragen kommer att sammanställs i skrift.

Målgrupp

Personal inom organisationer och myndigheter som jobbar med naturvård, biologisk mångfald och miljöövervakning, samt forskare inom dessa och angränsande områden.

Anmälan

Till mer information och anmälan (Länk till konferenssida på Uppsala universitet.)

Konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald - Hur, vad, och varför ska den övervakas? (Gendiv2020) var planerad att hållas tidigare i år, men skjöts på framtiden på grund av corona-pandemin. OBS: ny anmälan krävs.

Fakta

Tid: 2020-11-18 09:00 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Digitalt evenemang
Arrangör: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative‘.
Sista anmälningsdag: 16 november 2020
Pris: Avgiftsfritt

Program

09:00-09:10 Välkommen (Gustaf Granath/Torbjörn Ebenhard, UU/CBM)
09:10-09:50 Bakgrund (Kristin Löwenborg/Per Sjögren-Gulve, Naturvårdsverket)
                    Presentation av rapport (Diana Posledovich, Stockholms univ.)
09:50-10:10 Genetisk övervakning av järv (Robert Ekblom, UU)
10:10-10:30 Fikapaus
10:30-10:55 Genetisk mångfald i skogen. (Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen)
11:00-11:25 Genetic diversity of Norway spruce (Martin Lascoux, UU)
11:30-11:55 Odlad mångfald vs. genetisk diversitet (Jens Weibull, Jordbruksverket)
12:00-13:00 Lunchpaus
13:00-13:25 Bevarandegenetik hos orkidéer (Nina Sletvold, UU)
13:30-13:55 Genetisk diversitet och bevarande av biologisk mångfald (Jacob Höglund, UU)
14:00-14:25 Ett mikrobiellt perspektiv (Anna Rosling/Silke Langenheder, UU)
14:30-14:55 HaVs övervakning av genetisk mångfald (Maria Jansson/Anna Hasslow, Havs och vattenmyndigheten)
15:00-15:15 Fikapaus
15:15-16:30 Diskussion i grupper (zoom breakout rooms): Hur går vi vidare och vilka kunskapsluckor finns det?


Kontaktinformation