25
mar
Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala

FRAMFLYTTAD: Konferens: Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?

konferenser |

Under konferensen ger forskare och myndigheter sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet.

Naturvårdsverket presenterar den färska rapporten “Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper som tillsammans med föredragen kommer att sammanställs i skrift. 

Preliminärt program

09:00-09:10 Välkommen (Gustaf Granath/Torbjörn Ebenhard, UU/CBM)

09:10-09:50 Bakgrund (Naturvårdsverket)

Presentation av rapport (Diana Posledovich, Stockholms univ.)

09:50-10:10 Genetisk övervakning av järv (Robert Ekblom, UU)

10:10-10:30 Kaffe/Te

10:30-10:55 Genetisk mångfald i skogen. (Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen)

11:00-11:25 Genetic diversity of Norway spruce (Martin Lascoux, UU)

11:30-11:55 Odlad mångfald vs. genetisk diversitet (Jens Weibull, Jordbruksverket)

12:00-13:00 Lunch (tex en trappa upp eller andra ställen på campus)

13:00-13:25 Bevarandegenetik hos orkidéer (Linus Söderquist, UU)

13:30-13:55 Genetisk diversitet och bevarande av biologisk mångfald (Jacob Höglund, UU)

14:00-14:25 HaVs övervakning (Maria Jansson/Anna Hasslow, Havs och vattenmyndigheten)

14:30-14:55 Ett mikrobiellt perspektiv (Anna Rosling/Silke Langenheder, UU)

15:00-15:15 Fika

15:15-16:30 Diskussion i grupper: Hur går vi vidare och vilka kunskapsluckor finns det?

Fakta

Tid: 2020-03-25 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Evolutionsbiologiskt centrum
Arrangör: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative.
Sista anmälningsdag: 20 mars 2020
Pris: Utan kostnad (lunch ingår ej)
Mer information:

Konferensen är framflyttad till hösten 2020. Mer information finns i Uppsala universitets kalendarium.Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64.