6
maj

7
maj
Moriska Paviljongen, Malmö

FRAMFLYTTAT: Verkstad: Agenda 2030

evenemang |

Konferensen planeras att hållas efter sommaren. Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och samverkan. Här undersöker vi hur akademin, den privata och offentliga sektorn kan samverka för att arbeta med de globala målen på lokal nivå.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Inom akademin forskas det mycket inom området samtidigt som praktiker på olika sätt ställer om och växlar upp hållbarhetsarbetet. Men talar vi med varandra lika mycket som vi borde?

Lyssna, delta och fördjupa

Under konferensen Verkstad: Agenda 2030 vill vi samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne.

 

Fakta
Tid: 2020-05-06 - 2020-05-07
Ort: Malmö
Lokal: Moriska Paviljongen
Arrangör: Malmö stad, Mistra Urban Futures, Lunds universitet, SLU, Malmö universitet
Sista anmälningsdag: 17 april 2020
Pris: Eventet är gratis, men du får själv stå för kostnaden för transport till/mellan studiebesöken den 6 maj (självkostnadspris)
Program

Dag 1: Studiebesök

På olika platser i Malmö, 09.00-15.00/18.00
Under konferensens första dag erbjuder vi studiebesök utifrån fyra spår, som alla utgår ifrån att väva samman forskningsresultatfrån Mistra Urban Futures Skåne platform med praktiska exempel av hållbar stadsutveckling i Malmö. Här kan du läsa mer om studiebesöken.

Dagen avslutas på Moriskan för kort uppsamling och ett eftermiddagsprogram med after work för de som vill.

Dag 2: Samskapande för Agenda 2030

Moriskan Paviljongen i Malmö, 08.30-16.15
Vi samlas på Moriska Paviljongen i Malmö för att ta del av verktyg och metoder för Agenda 2030, inspirerande exempel från verklighetens hållbarhetsarbete, panelsamtal, forskarens vs. praktikerns roll i omställningsarbetet och mycket mer. Programmet hittar du här och uppdateras efter hand.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se