18
aug

 –

19
aug
Loftsalen och Kvismaren, Grimsö Forskningsstation

Besiktning av skador på gröda, grundkurs

seminarier, workshops |

Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och vänder sig till nya besiktningspersoner som ska besiktiga skadad gröda enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5). Detta kurstillfälle riktar sig även till studerande vid Folkuniversitetets Viltförvaltarutbildning.

Med anledning av Covid-19 kommer kursen att ges via webben istället. Information om program, anslutningslänk, med mera skickas ut till anmälda deltagare.

Besiktningsutbildningen innehåller följande moment:

- Lagstiftning med särskilt fokus på gällande föreskrifter
- Besiktningsmännens uppdrag
- Artbiologi, fältkännetecken, populationsutvecklingar
- På gång inom Viltskadecenters projektverksamhet
- Skador, bidrag och ersättningar
- Besiktning av skador i olika grödor av olika fågelarter (teori och viss praktik)
- Förebyggande åtgärder i olika situationer
- Praktiska erfarenheter från länen
- Övningar i fält
- Diskussioner

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Fakta

Tid: 2020-08-18 - 2020-08-19
Ort: Grimsö Forskningsstation
Lokal: Loftsalen och Kvismaren
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 5 juni 2020
Pris: Vi återkommer med eventuellt pris.
Mer information:

Kurspriset gäller boende i dubbelrum. Enkelrum kan bara erbjudas i mån av plats.
Anmälan görs via e-post till henrike.hensel@slu.se

Vid anmälan ska följande information finnas med:

  • Namn på deltagaren
  • Länsstyrelse och roll
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Specialkost/matallergi
  • Vid boende ange:
    - Ankomst- och avresedatum
    - Önskemål om enkelrum eller önskemål om rumskamrat

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter:Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

OBS - ny info 4 juni!

Med anledning av Covid-19 kommer kursen att ges via webben istället. Information om program, anslutningslänk, med mera skickas ut till anmälda deltagare.


Relaterade sidor: