1
sep

2
sep
Loftsalen, Grimsö

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grund- och fortbildning

seminarier, workshops |

Grundutbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och vänder sig till personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5).

Ny info 10 augusti

Med anledning av Covid-19 måste vi tyvärr ställa in fortbildningen och hänvisa till 2021. Grundkursen kommer att ges med ett fåtal platser för att säkerställa fysiskt avstånd mellan deltagare.

Grundkurs

 • Besiktningsmännens uppdrag
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?
 • Rovdjursbiologi och förekomst
 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning
 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Tamdjursfysiologi
 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering
 • Indirekta skador
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Flåningsteknik
 • Praktisk besiktning
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Etik och bemötande av människor
 • Registrering av besiktningar av tamdjur och hundar i Rovbase.

Efter genomgången av Rovbase ska man kunna registrera besiktningar, inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Den som har tar med egen GPS och dator samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Fakta

Tid: 2020-09-01 - 2020-09-02
Ort: Grimsö
Lokal: Loftsalen
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 6 maj 2020
Pris: 4 000 kr
Mer information:

Preliminärt program skickas ut till anmälda deltagare.

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter:Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser


Relaterade sidor: