14
okt
Audhumbla VHC Ultuna and zoom, Uppsala

Associations among early-season root and shoot traits, nutrient use efficiency and grain yield of spring wheat

disputationer |

Hui Liu försvarar sin avhanding "Associations among early-season root and shoot traits, nutrient use efficiency and grain yield of spring wheat" den 14 oktober 2021

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen on line

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25480/
Respondent: MSc Hui Liu
Opponent: Dr. William Richard Whalley, Rothamsted Research, Sustainable Agriculture Sciences, Harpenden, AL5 2JQ, United Kingdom
Tid: 2021-10-14 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla VHC Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för växtproduktionsekologi
Mer information:

hui.liu@slu.se

För anmälan till disputationen on line vänligen kontakta:

Martin.Weih@slu.seKontaktinformation