29
okt
Online seminar

How far can the evaluation of monitoring data be automated?

seminarier, workshops |

Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet and Linköpings university: How far can the evaluation of monitoring data be automated?

Anmälan

Efter anmälan kommer ett mail med information om seminariet och inloggningsuppgifter.

Semirariet är en del av ’Environmental Statistics – a Statistics@SLU seminar series


Kontaktinformation