26
okt
Digitalt möte

Workshop om hållbara odlingssystem

möten, sammanträden |

Välkommen till workshop om hur Sveriges hållbara odlingssystem kan utvecklas!

Vi på RISE Testbädd Digitaliserat Jordbruk och Ämneskommitté odlingssystem inom SLU Fältforsk (inkl. Hushållningssällskapet) och SITES vill bjuda in till en digital workshop den 26/10 kl 13-16 för att diskutera hållbara odlingssystem och vilka förändringar och teknik som skulle underlätta att få till stånd dessa odlingssystem i Sverige.

Vi använder en nyproducerad SLU-rapport om hållbart växtskydd som start för diskussionen, men breddar frågan i de påföljande diskussionerna.

Preliminärt program för workshoppen:

  • 13.00-13.10: Välkomna till workshoppen!
  • 13.10-13.45: Ola Lundin och Hanna Friberg presenterar en ny rapport om Odlingssystem med hållbart växtskydd
  • 13.45-13.55: Göran Bergkvist presenterar diskussionspunkterna och sätter diskussionen i ett bredare sammanhang
  • Paus
  • 14.00-14.30: Diskussionsrunda 1 - Vad är hållbara odlingssystem (ur ekonomisk, social och miljöperspektiv)? Var finns de största bristerna och styrkorna i Sverige idag för att få våra odlingssystem hållbara?
  • 14.35-15.10: Diskussionsrunda 2 – Vilka är de viktigaste förändringarna som krävs i samhället för att hållbara odlingssystem ska gynnas tillräckligt för att de ska anammas? 
  • Paus
  • 15.15-15.50: Diskussionsrunda 3 – Vad för typ av teknik krävs för få till och gynna hållbara odlingssystem?
  • 15.50-16.00: Avslutning
  • 16.10-17.00: Stängd diskussion för SLU, RISE, Hushållningssällskapet och SITES för att diskutera hur vi går vidare utifrån diskussionerna på workshoppen. 

Om ni vill medverka anmäler ni er genom Fältforsk så får ni Zoom-länken skickad så ni kan delta på workshoppen.  

Mvh,

RISE Testbädd Digitaliserat Jordbruk och Ämneskommitté odlingssystem inom SLU Fältforsk (inkl. Hushållningssällskapet) och SITES

Fakta

Tid: 2021-10-26 13:00 - 16:00
Ort: Digitalt möte
Arrangör: RISE, SLU, Hushållningssällskapet och SITES
Sista anmälningsdag: 22 oktober 2021
Mer information:

Du anmäler dig till mötet via denna länk.