9 nov

Alnarpsgården, Aulan (+ zoom), Alnarp (och webinar)

Alnarps mjölkdag 2021

seminarier, workshops |

Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning

Årets Alnarps mjölkdag kommer genomföras som en hybrid med möjlighet att vara på plats eller följa programmet via en webbsändning. Förhållningsreglerna kan ändra sig på kort varsel som vi erfarit under pandemin. Vi återkommer med mer info här om praktiska arrangemang.

I år håller Svenska vallföreningen sitt årsmöte i samband med Alnarps mjölkdag, vilket glädjer oss.
Se vidare information här:  www.svenskavall.se

Fakta

Tid: 2021-11-09 10:00 - 15:00
Ort: Alnarp (och webinar)
Lokal: Alnarpsgården, Aulan (+ zoom)

Program

Förmiddagens program

 • 10:00 Inledning Anders Herlin, SLU (10 min)
 • 10:10 Hur påverkas vallen i nya CAP - Sofia Björnsson LRF (prel) (30 min) (Vi väntar på den nya gemensamma jordbrukspolitiken men många osäkerheter finns, möjliga utfall kommer diskuteras)
 • 10:40 Trender för framtidens vallodling och praktikerns perspektiv - Magnus Halling, SLU (25 min) (Efter ett helt yrkesliv som ägnats åt vallfrågor är det dags och titta framåt!)
 • 11:05 Bensträckare (5 min)
 • 11:10 Klara betessvackan i juli med vårsådd höstråg  - Niels Andresen, HIR Skåne (20 min) (Rapport från ett nytt spännande försök som skall lösa ett klassiskt problem)
 • 11:30 Rödklöverns uthållighet - Sanna Bergqvist, SLU (15 min) (En meta-analys har gjorts som inkluderar många försöksserier med rödklöver)
 • 11:45 Frågor och diskussion
 • 12:00 Lunchpaus

Nyttiga innovationer och hjälpmedel för mjölkproduktionen

 • 13:00 Vision om ny teknik i mjölkproduktionen, även på fältet – Per Frankelius, LiU (30 min) (Den fjärde industriella revolutionen omvandlar mjölkproduktionen, och det har hållit på ett tag nu – och mer teknik är på gång)
 • 13:30 Praktiska erfarenheter av att övervaka korna med ny teknik – hur utnyttjar vi den bäst? - Göran Thorsson, Skurups lantbruk (15 min) (Ny teknik ska ju användas på ett för användaren nyttigt sätt, och kan tekniken göra oss till bättre lantbrukare?)
 • 13:45 Predicta kan hjälpa till att hitta korna med risk för acetonemi och kalvningsförlamning – Pernilla Edströmmer och Marete Hansen, Skånesemin (15 min) (Vi har redan massor av data om korna, hur kan vi använda den för att hjälpa oss, här presenteras en ny möjlighet)
 • 14:00 Bensträckare (5 min)
 • 14:05 Fiberströ till mjölkkor – preliminära resultat - Knut-Håkan Jeppson och Madeleine Magnusson, SLU (15 min) (Det är bra med rejält med strö korna, men också en kostnad, kan fiberströ vara lösningen)
 • 14:20 Nya inhysningssystem på gång, men är FreeWalk en välsignelse eller förbannelse? – Ulf Emanuelson, SLU (20 min) (Mer plats för korna men komposteringen i bädden måste fungera och djurens hälsa får inte försämras)
 • 14:45 Frågor och diskussion
 • 15:00 - SLUT

Kontaktinformation