12
nov
Sal L Undervisningshuset Ultuna och zoom, Uppsala

Linear infrastructure habitats for the conservation of plants and pollinators - The value of road verges and power-line corridors for landscape-scale diversity and connectivity

disputationer |

Juliana Dániel Ferreira försvarar sin avhandling " Linear infrastructure habitats for the conservation of plants and pollinators - The value of road verges and power-line corridors for landscape-scale diversity and connectivity" den 12 november 2021

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen on line 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25947/
Respondent: MSc Juliana Dániel Ferreira
Opponent: Professor James Bullock, UK Centre for Ecology & Hydrology, Benson Lane, Wallingford, OX10 BBB, United Kingdom
Tid: 2021-11-12 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L Undervisningshuset Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för ekologi
Mer information:

juliana.daniel.f@slu.se

För anmälan till disputationen on line vänligen kontakta:

Erik.Ockinger@slu.seKontaktinformation