19
nov
Audhumbla, SLU/VHC, Uppsala, Uppsala

Disputation: Oocyte maturation in a contaminated environment – effects of perfluoroalkyl substances on bovine early embryo development in vitro

disputationer |

Ida Hallberg försvarar sin avhandling: Oocyte maturation in a contaminated environment – effects of perfluoroalkyl substances on bovine early embryo development in vitro

Summering:
Arbetet i denna avhandling handlar om kvinnlig fruktsamhet och mer specifikt äggcellen. En bred analysmetod användes för att undersöka och karakterisera äggcellens komplexa omgivning hos människa. Äggceller från nötkreatur utsattes sedan för högfluorerade ämnen (PFAS) som hade återfunnits i analysmetoden. Äggcellerna odlades till tidiga embryostadium in vitro och hur de påverkades med avseende på utveckling, morfologi och på molekylär nivå studerades. Resultaten bidrar med kunskap runt vilken potentiell effekt exponering för miljöföroreningar kan ha på honlig fruktsamhet.

Registera dig i förväg via denna Zoom webinar länk:

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/25957
Respondent: Ida Hallberg
Opponent: Professor Peter Bols, Department of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences, University of Antwerp, Wilrijk, Belgium
Tid: 2021-11-19 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, SLU/VHC, Uppsala

Kontaktinformation