10
dec
Audhumbla, SLU, VHC, Uppsala, Uppsala

Disputation - Nursing and anaesthesia care of growing pigs

disputationer |

Anneli Rydén försvarar sin och SLUs första avhandling inom djuromvårdnadsvetenskap: Nursing and anaesthesia care of growing pigs.

Sammanfattning

Djur används inom en mängd olika vetenskapliga discipliner och bidrar till förståelse för olika sjukdomar, utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar hos både människor och djur. Grisen har blivit en allt mer efterfrågad modell inom biomedicinsk forskning, till stor del beroende på dess fysiologiska och anatomiska likheter med människans. Viktig information saknas om omvårdnadsåtgärder som kan förbättra och förenkla samspelet med djuren och öka djurens välbefinnande då grisen ingår i studier, vilket lyfts fram i denna avhandling. Välfärden för djur som används i forskning är mycket viktig. Det finns goda etiska, vetenskapliga, juridiska och ekonomiska skäl för att se till att djuren behandlas korrekt och att det används så få djur som möjligt i forskningsstudier.

Fakta

Respondent: Anneli Rydén
Opponent: Carsten Grøndahl, DVM PhD Chefsveterinär Zoologisk Have København / Copenhagen Zoo
Tid: 2021-12-10 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, SLU, VHC, Uppsala

Kontaktinformation