12
feb
Umeå

Nils Lindgren defends his thesis "Data assimilation of forest variables predicted from remote sensing data"

disputationer |
BECFOR-logga

Nils Lindgren disputerar den 12 februari kl 10.00 på avhandlingen ”Data assimilation of forest variablers predicted from remote sensing data. Alla är välkomna att lyssna via websidan PLAY.SLU.SE

Opponent: Professor Matti Maltamo, School of Forest Sciences, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland

Eventuella frågor i slutet av disputationen kan skickas per mail till ordföranden Hans.Petersson@slu.se, så läser han upp dem och låter Nils svara.

Betygsnämndens utlåtande kommer att tillkänna ges över Zoom.

Mer information.

Länk till avhandling.

Fakta

Tid: 2021-02-12 10:00 - 15:00
Ort: Umeå
Mer information:

Håkan Olsson
Professor vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys

Telefon: +46907868376, +46705535701
E-post: hakan.olsson@slu.seKontaktinformation

Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se