15
feb

16
feb
På webben, Online Zoom meeting

SLU:s vattenforskning i dag och i framtiden - ett seminarium för att stärka samarbetet kring vatten

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkommen till ett webbseminarium om vatten! Under två halvdagar kommer ledande forskare som arbetar med vatten vid SLU att presentera sin expertis och aktuell forskning. Vi kommer att diskutera framtida perspektiv och visioner kring vattenforskning och vattenhantering.

Som vattenexperter vid SLU täcker vi ett brett spektrum av ämnesområden. Vår forskning täcker in vattnets väg genom landskapet, från dess källflöden via skogen, jordbruksmark och städer, genom akvakultur, floder och sjöar, och hela vägen ut i haven.

SLU har stark kompetens i frågor om vatten men vi är utspridda på olika fakulteter, institutioner och campus. Det här seminariet ger oss tillfälle att “mötas”, engagera oss, interagera och lära oss mer om aktuell och framtida forskning om vatten vid SLU som helhet. Vi hoppas att seminariet kan stimulera samarbeten kring vatten vid SLU.

Seminariet kommer att vara på engelska. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. Man byter språk längst upp på den här sidan.

 

Fakta
Tid: 2021-02-15 13:00 - 2021-02-16 12:30
Ort: Online Zoom meeting
Lokal: På webben
Arrangör: Örjan Östman och SLU Vattenforums koordineringsteam
Sista anmälningsdag: 10 februari 2021
Mer information:

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser.


Program

15 feb

Talare, institution

Preliminär titel

Tid

   

12.50-13.00

Incheckning och introduktion

 

13.00-13.25

Hjalmar Laudon, Skogens ekologi och skötsel 

Collaborative water research in a forested boreal landscape: Examples for the Krycklan Catchment Study

13.25-13.50

Jennie Barron, Mark och miljö

Agricultural water management, a piece of the puzzle for sustainable production and healthy landscapes

14.15-14.25

Bensträckare

 

14.25-14.50

Brendan Mckie, Vatten och miljö

What are woody riparian buffers good for?

14.50-15.20

Johan Lundqvist, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Effect-based methods to evaluate the presence of toxic compounds in drinking water – our most important food item

15.20-15.30

Bensträckare

 

15.30-15.55

Jennifer McConville, Energi och teknik

Resource Recovery from Sanitation Systems – Opportunities and Challenges

15.55-16.15

Stefan Bertilsson, Vatten och miljö

Microbial processes and diversity in the aquatic landscape

16 feb

   

Tid

   

08.50-09.00

Incheckning

 

09.00-09.25

Tomas Brodin, Vilt, fisk och miljö

A medicated world - ecological effects of pharmaceuticals

09.25-09.50

Ulf Bjelke, SLU Artdatabanken

Endangered and invasive species in Swedish freshwaters and on freshwater shores - what we know and what we need to know

09.50-10.00

Bensträckare

 

10.00-10.25

Ishi Buffam, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Putting the blue in urban blue-green infrastructure: How can urban waters and landscapes support ecosystem services?

10.25-10.50

Albin Gräns, Husdjurens miljö och hälsa

Fish welfare in aquaculture: How remote monitoring can bring us closer to our  farm animals

10.50-11.15

Anders Kiessling, Husdjurens utfodring och vård

Aquaculture, from reeds to fish, a future factor in water management?

11.15-11.25

Bensträckare

 

11.25-11.50

Anna Gårdmark, Akvatiska resurser

Speeding young & shrinking males: how global warming affects fish and aquatic food webs

11.50-12.15

Staffan Waldo, Ekonomi

The human dimension of fisheries management

12.15-12.30

Slutord

 

Kontaktinformation

Örjan Östman, universitetslektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
orjan.ostman@slu.se, 010-478 41 53

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Sidansvarig: lisa.beste@slu.se