22
mar

25
mar
Online, Online

SLU sätter fokus på värdet av vatten under Världsvattendagen

evenemang |
Logotyp för världsvattendagen. Illustration.

Vattenfrågor är centrala i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. I samband med Världsvattendagen 2021 lyfter SLU fram universitetets vattenkunskap lite extra. Fokus i år är ”värdet av vatten”. På den här sidan hittar du några aktuella exempel på vattennyheter från SLU med koppling till detta.

Rapporter om ekosystemtjänster i vatten:

Ekosystemtjänster i vatten påverkas negativt av pågående klimatförändringar

Hur mår ekosystemtjänsterna i våra sötvatten?

Hur mår ekosystemtjänsterna i våra hav?

Presentation om samhällsekonomisk värdering av vatten:

Julia Wahtra på SLU medverkar vid SIWI:s webinarium om att värdesätta vatten 22 mars. Julias presentation kommer att med utgångspunkt i de miljöproblem som finns relaterat till vatten, och miljöekonomins förklaring på varför de uppstår, lyfta vikten av samhällsekonomisk värdering av vatten. Förhoppningen med detta tillvägagångssätt är att åstadkomma en för samhället mer optimerad användning och fördelning av våra begränsade vattenresurser.

Doktorsavhandling:

Om oönskade kemiska föroreningar i svenskt dricksvatten (Rikard Trögers, 2021)

Forskningsartiklar:

Baltic Health Index: vetenskaplig ”hälsokontroll” visar status för Östersjöns ekosystemtjänster

Räcker fisken åt både fiskare och fåglar?

Hur lyckas vi med hållbar produktion av mat, fiber och bränsle i ett fossilfritt samhälle?

Nya forskningsprojekt:

Matinitiativet ”Blå mat”om hållbar matproduktion i vatten

Om antimikrobiell resistens i vattenmiljöer

Rapporter:

Hållbart fiske efter braxen för matproduktion i svenska vatten  

Tillståndsrapporter och artkunskap:

Tillståndet för sjöar, vatten och hav, Sveriges vattenmiljö

Så mår svensk fisk och skaldjur

Artfakta om bl.a. nakensnäckor från SLU Artdatabanken 

Nationalnyckel om nakensnäckor och deras släktingar

Inslag i radio:

Om hur extremväder kommer påverka Sveriges matproduktion

Fakta

Tid: 2021-03-22 - 2021-03-25
Ort: Online
Lokal: Online
Arrangör: SLU Vattenforum
Mer information:

 

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum