21
maj
Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Disputation: Dental care in dogs - A survey of Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses

disputationer |

Karolina Brunius Enlund försvarar sin avhandling "Dental care in dogs - A survey of Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses".

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/23249/
Respondent: Karolina Brunius Enlund
Opponent: Dr. Hanne Kortegaard, Department of Veterinary Clinical Sciences, Copenhagen University, Danmark
Tid: 2021-05-21 13:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC, Ultuna
Mer information:

För att kunna följa Covid-19 rekommendationerna så hålls disputationen on-line via Zoom. Anmäl intresse för att delta till kontaktperson Susanne Pettersson.Kontaktinformation

Sidansvarig: fun-vh@slu.se