21
sep

22
sep
Grimsö

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

seminarier, workshops |

Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5). Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktningsutbildningen innehåller följande moment

 • Besiktningsmännens uppdrag
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?
 • Rovdjursbiologi och förekomst
 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning
 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Tamdjursfysiologi
 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering
 • Indirekta skador
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Flåningsteknik
 • Praktisk besiktning
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Etik och bemötande av människor
 • Registrering av besiktningar av tamdjur och hundar i Rovbase.

Efter genomgången av Rovbase ska man kunna registrera besiktningar, inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Den som har tar med egen GPS och dator samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Med förbehåll för att datumen kan komma att ändras och att kursen kan ställas in eller ges på alternativt sätt på grund av Covid-19.

Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fakta

Tid: 2021-09-21 09:30 - 2021-09-22 17:00
Ort: Grimsö
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 24 juni 2021
Pris: 4 000 kr ex moms
Mer information:

Kurspriset gäller boende i dubbelrum. Enkelrum kan bara erbjudas i mån av plats. Anmälan ska göras av länsstyrelsen via e-post till henrike.hensel@slu.se

Minsta antal deltagare: 8 st

Max antal deltagare: 12 st

Vid anmälan ska följande information finnas med:

 • Namn på deltagaren
 • Länsstyrelse och roll
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Specialkost/matallergi
 • Vid boende ange:
  - Ankomst- och avresedatum
  - Önskemål om enkelrum eller önskemål om rumskamrat

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

Med förbehåll för att datumen kan komma att ändras.


Program

Information om program, med mera skickas ut till anmälda deltagare i anslutning till kursens genomförande.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: maria.levin@slu.se