18
jan
Webbinarium

Vad lockar en landsbygdsforskare?

seminarier, workshops |

Lunchseminarium inom Landsbygdsnätverkets seminarieserie Landet lär. Temat för seminariet är forskning om Sveriges landsbygder.  Patric Cras och Thomas Norrby från Institutionen från stad och land berättar mer om Uppdrag landsbygd, ett regeringsuppdrag som SLU ansvarar för.

SLU har sedan 2019 ett uppdrag från regeringen att stärka forskningen kring landsbygderna. Uppdraget genomförs av Avdelningen för landsbygdsutveckling under rubriken Uppdrag landsbygd. Insatserna består av kartläggningar av forskningsfältet, stöd till forskningssamarbeten mellan lärosäten samt insatser för att stödja kommunikation av forskningsresultat och utbyten mellan forskare och praktiker. Till detta avsnitt av Landet lär har vi bjudit in två av dem som leder arbetar med uppdraget.

Runt om i Sverige finns en mängd forskare som anser sig ha något att bidra med till förståelsen av Sveriges landsbygder. På seminariet kommer Patrik Cras och Thomas Norrby ge en inblick i vad som engagerar dessa landsbygdsforskare just nu och ge tips på hur man kan hitta till publicerade forskningsresultat. Webbinariet är tänkt att ge inspiration till att söka forskningens möjliga bidrag till kunskapen om landsbygdernas utveckling, samt ge exempel på hur man kan dra nytta av forskare och studenter i sin egen verksamhet.

Patrik Cras är verksam som forskare i landsbygdsutveckling vid SLU, bitr. studierektor för utbildningar i landsbygdsutveckling och koordinator för insatserna inom Uppdrag landsbygd.

Thomas Norrby är samverkansansvarig för området landsbygdsutveckling på SLU och har 30 års erfarenhet av att arbeta med att etablera och driva olika former av samarbeten mellan landsbygdens aktörer och forskare.

Läs mer om Uppdrag landsbygd


Kontaktinformation