11 nov

Plats meddelas senare, digitalt deltagande möjligt för samtliga

Ämnesgruppsmöte: Växtodling

möten, sammanträden |

Nästa möte för ämnesgrupp Växtodling inom SLU Partnerskap Alnarp är den 11 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i ämnesgruppen samt inbjudna forskare.

Fakta

Tid: 2022-11-11 09:00 - 12:00
Ort: Plats meddelas senare, digitalt deltagande möjligt för samtliga
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp

Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53