25
nov
Uppsala

Hinder och möjligheter för skötsel av permanenta gräsmarker i Sverige

Välkommen till en spännande dag om hagmarker och andra permanenta gräsmarker. Dessa marker är viktiga för både naturvården och djurhållningen.

För vem?

Alla som är intresserade av gräsmarker. Vi hoppas att det blir ett möte mellan forskare, lantbrukare, rådgivare, organisationer, studenter, myndigheter, handlare...

Teman under dagen 

  • Biologisk mångfald, bevarande och ekosystemtjänster
  • Hinder och möjligheter för jordbrukare som använder permanenta gräsmarker.
  • Uppfattningar om bonden som miljöhjälte eller miljöbov.

Föreläsare, diskussionsledare

Anna Hessle forskare på institutionen för husdjurens miljö och hälsa 

Hanna Bergeå, forskare på institutionen för Stad och land

Matt Hiron, forskare på institutionen för ekologi

Alla är verksamma på SLU. Fler föreläsare kan tillkomma.

Organisation

SLU och projektet Super-G - Sustainable Permanent Grasslands

Mer information om programmet senare! Alla anmälda får det via e-post och vi uppdaterar också den här sidan.

Anmäl dig här:

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2022-11-25 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Mer information:


Kontaktinformation